Gravminner

Noen av slektens gravminner. Det er ingen systematisk og heller ingen komplett oversikt. Her er lenker til Slekt og Datas gravminnebase og Find A Grave i USA. Skal etter hvert legge inn utfyllende opplysninger. Det er vel helst litt familie-internt, dette.

På det eneste gravminnet i støpejern på Tveit kirkegård i Kristiansand står det: Her under viler Kirkesanger Christen Larsen Bustad Thvedt født 9de Sptbr 1803 død 18de Novbr 1869. Han var min tippoldefar på morssiden. Lenge var dette gravminnet i familiens glemmebok. Det står der enda, og er nå vernet. Se mer: Tveit kirkegård

Min oldefar Zacharias Olson var fra Følling i Steinkjer, min oldemor Anna Gunhilde Pedersdatter Vengstad fra Namdalseid. Holstad-navnet skriver seg fra en gård på Namdalseid. Man skulle tro at de er gravlagt her vi har dette enkle gravminnet, men slik er det faktisk ikke. Etter bombingen av Namsos i 1940, måtte det frigjøres plass på kirkegården. Holstad-familien samlet da sine om ett gravminne, noen skritt unna der Zacharias og Anne Gunhilde ble gravlagt i 1925 og 1916. Se mer: Namsos kirkegård

Familiegrav på Vestre gravlund i Oslo. Alf og Aashild Holstad er mine besteforeldre på morssiden. Einar, Helga og Ella deres barn, i alt var det sju søsken. Inga var søster til Alf, og Dagny var datter av Inga. Se mer: Vestre gravlund

Mine foreldres gravsted på Ullern kirkegård i Oslo. De kom til Oslo på 1930-tallet, og tok familienavnet Gervin i 1948.  Gravlagt 1978 og 2006. Se mer: Ullern kirkegård

tTest

Min yngste sønn, Erik, omkom i en bilulykke på Nøtterøy natt til 6. september 2000. Han ble bare 18 år. Se mer: Nøtterøy kirkegård

Harald Anders Holstad var en av min mors tre brødre. Han og familien bodde i mange år på Elverum. Se mer: Elverum kirkegård

I over 30 år sto dette gravminnet gjemt og glemt i uthuset ved Komnes kirke, Kongsberg. Hans O. Hajern var min oldemors onkel. Han kom fra den vesle husmannsplassen Dammyra i Siljan. Jeg har skrevet en artikkel om Hans O. Hajern og dette gravminnet: Hans O. Hajerns gravminne Se også: Komnes kirkegård

 Ole Olsen Stendalen, står det på denne gravstøtten på Old Westbrook Lutheran Cemetery i det sydvestre hjørne av Minnesota. Han var bror til min tippoldemor. Ole Olsen var fra Dammyra i Siljan. Han bodde på Stendalen i Siljan, da han sammen med kone og to barn emigrerte til USA i 1866. De etterlot seg stor etterslekt. Sannsynligvis er flere av dem gravlagt her. Ole døde i 1898. Se mer: Old Westbrook Lutheran Cemetery, Cottonwood County, Minnesota, USA.

Min farmors onkel Ole Anundsen, født på Årum og oppvokst på Dammyra i Siljan – gift med Karen Tollefsdatter fra Gromstul i Luksefjell. De reiste til Amerika i 1882 – til Oles onkel Ole (se ovenfor), men kom hjem og bodde i mange år på Listul i Luksefjell. Ole døde i 1929, Karen i 1932. Skien kommune ville fjerne både dette og flere andre gravminner. Slikt er til å forstå i tettbygde strøk, der det er behov for å frigjøre gamle gravplasser, men ikke i Luksefjell hvor det er plass nok og mye lokalhistorie knyttet til hver enkelt grav. Det endte med at kommunen slo retrett. Les mer: Luksefjell kirkegård

Murray City Cemetery, Salt Lake County, Utah, USA

St. Charles Cemetery, Bear Lake County, Idaho, USA

Murray City Cemetery, Salt Lake County, Utah, USA

Murray City Cemetery, Salt Lake County, Utah, USA

Dette er etter hva jeg forstår ikke egentlig noe gravminne, men mer en slags minneplate for Olaus Johansen og hans familie – på Pioneer Cemetery, Cottenwoods Heights i Utah. Jeg greier ikke helt å lese hva det står her. Olaus Johansen er som man ser ovenfor gravlagt på Murray City Cemetery. Se mer: Pioneer Cemetery, Cottonwood Heights, Utah, USA.

Murray City Cemetery, Salt Lake County, Utah, USA

Mine besteforeldre på farssiden, Karl M. Hansen og Anna Karine Hansen f. Karlsdatter, ble gravlagt på Nordre gravlund i Skien i 1948 og 1971. Her ble også deres datter Edith Eugenie Aaser f. Hansen gravlagt i 2000 og noe senere også hennes mann Gunnar Aaser. Se mer: Nordre gravlund

Familiegravsted på Gjerpen kirkegård i Skien. Her ligger flere enn gravminnet viser. Min oldemor Anne Lovise Andersen, f. Anundsdatter (farmors mor) ble gravlagt her i 1934, Adolf Andersen (farmors halvbror) i 1963, Ester Marense Andersen (gift med Adolf) i 1971 og som vi av innskriften på gravminnet Olaf Andersen (farmors halvbror) og Snefrid Andersen (gift med Olaf) begge i 1993. Se mer: Gjerpen kirkegård