Utvandrerne

Denne siden er under utvikling. Etter hvert vil jeg her presentere de som utvandret til USA av min slekt. Hver på sin måte representerer disse ulike sider ved utvandringen – de som flyktet fra livssynsmonopolet i Norge, de som ble nybyggere i Midtvesten, de enslige lykkejegerne og de som vendte hjem igjen… 

Johan Fredrik Christensen 06-24-2005 09;55;17PMBåde i min fars og min mors familie har det vært flere som emigrerte til Amerika. Johan Fredrik Christensen (bildet) var min mors onkel. Han vokste opp på Buestad i Tveit utenfor Kristiansand, og reiste i 1905 – bare 19 år gammel. Gud velsigne hans fremtid, skrev presten på utflyttingsattesten. Også to av søstrene hans emigrerte.

I USA ble Johan Fredrik gift med Olivia Bergitte Johannessen fra Fjære ved Grimstad. De fikk to barn. Han livnærte seg som bygningsarbeider og var med på byggingen av den første broen mellom New Jersey og Manhattan. Han kom aldri tilbake til Norge.

8b Tre av Aashild Maries søsken på Buestad utvandret til USA