Blodbryllupet i Paris – Bartolomeusnatten

François Dubois (1529–1584)/Musée cantonal des Beaux-Arts, Lausanne.

Slektsgransking gjennom mange år skulle ta meg til Blodbryllupet i Paris, et av de mørkeste kapitler til Europas historie!

Det var etter at jeg i uka som gikk hørte NRK-journalisten og forfatteren Christian Borch holde et uvanlig solid foredrag for Presseveteranene i Vestfold. Blant mye annet fortalte han om Bartolomeusnatten i 1572, da protestantiske hugenotter ble myrdet gjennom en målrettet katolsk voldsbølge under de franske religionskrigene. Blodbadet varte i flere dager. Man regner med at minst 5 000, kanskje så mange som 30 000 protestantiske kristne måtte bøte med livet. Forfølgelsene som fulgte førte til at mer enn 200 000 hugenotter emigrerte til Tyskland, England/Skottland, Nederland og Nord-Amerika.

Da de grusomme detaljene fra massakren nådde Vatikanet, ble det jubel. Kanonene avfyrte salutt, kirkeklokkene ringte over hele Roma og en spesiell minnemedalje ble preget. Paven bestilte et veggmaleri av massakren, et maleri som fremdeles henger i Vatikanet.

Hugenottene hadde jeg nok hørt om i skolens historietimer. Nå koplet jeg dem med historien til min 3x tippoldefar Johan Friderich Dohler (1730-1785). Han har jeg tidligere sporet tilbake til Mannheim i Tyskland. Johan Friderich Dohler var av den calvinsk-protestantiske tro, slo seg til i Kristiansand og livnærte seg som vinskjenker eller vinhandler. Det var ellers flere, men ikke så mange calvinister som kom til Norge.

Jeg har ikke fulgt noen anelinje helt tilbake til 1500-tallets blodbad i Frankrike. Det lar seg neppe gjøre. Men etter Christian Borchs foredrag og etter å ha lest meg litt opp, forstår jeg noe mer av historiens gang, hvordan og hvorfor min 3x tipp kom til Norge.

Mange av calvinistene som flyktet fra Frankrike samlet seg omkring Mannheim. Johan Friderich Dohlers slekt var helt åpenbart blant disse; han og jeg nedstammer fra de franske hugenotter som overlevde Bartolomeusnatten!