Den gale presten som var mentor for folkevekkeren Hans Nielsen Hauge

Adolph Tidemands maleri «Haugianere»; et ikonisk verk malt i flere versjoner 1848, 1852 og 1865.

Mye er skrevet om Hans Nielsen Hauge, bondesønnen fra Rolvsøy i Østfold. En av de mest betydningsfulle personligheter i norsk historie. Men de fleste farer lett forbi eller er forsiktige i sin omtale den eksentriske sognepresten Gerhard Seeberg. Han var gæren!

Gerhard Seeberg var født 1734 i Tønsberg, sønn av handelsmann Johan Larsen Seeberg og Margrethe Lange. Han studerte i København og ble tidlig kjent for sine teologiske spekulasjoner. I 1778 ble han utnevnt til sogneprest i Tune, som nå er en del av Sarpsborg. Her forsøkte Gerhard Seeberg å få i stand en vekkelse. Han var imidlertid en upopulær prest, som kunne holde prekener som varte både åtte og ti timer, tvinge gamle til å knele til de besvimte og nekte å vie og begrave folk fordi de allerede var i helvete! Gerhard Seeberg forlangte å få full oversikt over leiermålsaffærer, og reiste rundt til ugifte kvinner med en lang kjepp som han slo i sengehalmen for å se om det var mannfolk der! Han ble suspendert fra stillingen i 1794, og avsatt ved høyesterettsdom i 1795. Siden levde han som pensjonist i København, hvor han utga tidsskriftet «Jesus Tidende».

Denne Gerhard Seeberg kom til å ha stor innflytelse på Hans Nielsen Hauge i unge år. På Tune prestegård fikk Hauge tilgang til Seebergs store bibliotek med flere tusen bind. De to hadde også lange samtaler. Etter hvert kom Hans Nielsen Hauge i sterk opposisjon til den kontroversielle presten Gerhard Seeberg.

Året etter at Gerhard Seeberg ble avsatt, fikk Hans Nielsen Hauge en sterk religiøs opplevelse mens han pløyde åkeren hjemme på Rolvsøy. I sin bok «Betragtning over Verdens Daarlighed» tok Hans Nielsen Hauge et kraftig oppgjør med sin mentor på Tune prestegård.

Hans Nielsen Hauge skulle komme til å bli folkevekker, samfunnsreformator og industribygger. Han vandret 16 000 km i store deler av landet, forfattet omkring 40 bøker og skrifter som ble trykt i 250 000 eksemplarer, ble arrestert minst 11 ganger og måtte sone mer enn 10 år i fengsel for brudd på løsgjengerloven, handelsloven, trykkefrihetsloven og konventikkelplakaten.

Langfredag dette året, 29. mars, er det 200 år siden Hans Nielsen Hauge gikk ut av tiden. Han var født i 1771.

Hans Nielsen Hauge var flere ganger i Vestfold – i Tønsberg og Holmestrand i 1797, i Ramnes og Hof i 1802 og på Vallø i 1809, da han ble hentet ut av fengsel for å bistå med etablering og drift av saltverk. Hans Nielsen Hauge knyttes både til Svend Foyn og Den jarlsbergske frimenighet, i dag kjent som DELK.